Viies inimõiguste aastakonverents keskendub inimõigustele muutuvas ajas ja toob kokku üle 350 eksperdi, diplomaadi, aktivisti ja poliitiku. Sellel aastal käsitleme Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, keelelisi inimõigusi, kuidas Venemaa erinevad põlvkonnad mõistavad võimu, samuti inimõiguste tagamisega seotud väljakutseid Ukraina erinevates piirkondades ning kasvavat pagulaskriisi Euroopas. Muutunud julgeolekuolukorra tõttu on kõik need teemad omandanud uue tähenduse ja on oluline mõista nende probleemide tagajärgi.

Kogu tekst
Toomas H. Ilves
Eesti Vabariigi President
Mart Nutt
Inimõiguste Instituut, Riigikogu liige, Aastakonverentsi peakorraldaja

Päeva juhatab sisse ülevaade “Eesti kolm aastat ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena”. Eesti valiti 2012. aastal ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks kolmeks aastaks. Inimõiguste nõukogus keskendus Eesti eelkõige demokraatia ja hea valitsemistava, väljendusvabaduse (sh ilmavõrgus), naiste ja laste ning põlisrahvaste õigustele. „Miks?“ ja „kuidas?“ räägib Jüri Seilenthal, kes on Välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektor. Ta oli 2009 kuni 2015 Eesti Vabariigi alaline esindaja, suursaadik Genfis ÜRO jt rahvusvaheliste organisatsioonide juures.

UN/DPI Photo

Inimõiguste Instituut: näokatmise keelamist ei tohiks vaadelda vaid usulisest vaatepunktist

Näokatte kandmise keeld ei tohi olla ühe konkreetse grupi vastu suunatud piirav asjaolu. Inimõiguste Instituudi hinnangul tuleks näokatte kandmist vaadelda Loe edasi

Inimõiguste Aastakonverentsil saab näha Sergei Loiko fotonäitust Donetski lennujaama kaitsmisest.

242 päeva väldanud lahingutest Donetski lennujaama üle kujunes üks Ukraina vastupanu sümboleid. Vene sõjakorrespondent ja kirjanik Sergei Loiko viibis 2014. Loe edasi

Inimõiguste Aastakonverentsile Tallinna saabuvad Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud

Tallinnas toimub 10. detsembril inimõiguste aastakonverents, kus räägitakse Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, inimõigustest Ukrainas, võimust Venemaal ja pagulaskriisist Euroopas. Järjekorras Loe edasi